Onze enthousiaste medewerkers vormen een hecht, stabiel en betrokken team waarin iedereen even belangrijk is, van conciërge tot directeur. We beschikken over een breed palet aan expertises binnen VSO ’t Korhoen. Leerkrachten, onderwijsassistenten en leraarondersteuners zijn primair verantwoordelijk voor het onderwijs. Daarnaast werken er op onze school een orthopedagoog, intern begeleiders en een schoolmaatschappelijk werkende, die de leerkrachten en het overige personeel helpen bij het uitvoeren van hun taak. Voor leerlingen die paramedische ondersteuning nodig hebben, heeft onze school ten slotte ook een logopedist en fysiotherapeut in huis. Samen delen we dezelfde ambitie: de brede ontwikkeling van leerlingen. En natuurlijk investeren we ook continu in onze eigen ontwikkeling. Transparantie en kennisdeling hebben we hoog in het vaandel staan. We zijn open over dat wat er op school gebeurt en luisteren goed: naar elkaar, naar de leerlingen, naar ouders en naar andere betrokkenen.