De afstemming tussen ouders en school is van essentieel belang om de zorg rond de leerlingen te kunnen waarborgen. Hierbij gaan we uit van ieders eigen verantwoordelijkheid en expertise. U als ervaringsdeskundige en wij als onderwijsprofessional. Wat vindt u als ouder en wij als school van belang rondom de begeleiding van de leerling? Op welke manier kunnen we het beste met hem of haar omgaan? Vragen om eens samen over te praten. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: een bezoek aan school, een huisbezoek, een ouderavond enz.

Heel belangrijk. Heeft u behoefte aan contact? Schroom dan niet hierin het initiatief te nemen!