Start nieuwe schooljaar

23 augustus 2021

Herfstvakantie

18 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2020 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie

21 februari 2022 t/m 27 februari 2022

Rosenmontag

28 februari 2022

Goede vrijdag en 2e Paasdag

15 april 2022 t/m 18 april 2022

Meivakantie

25 april 2022 t/m 8 mei 2022

Hemelvaart

26 en 27 mei 2022

2e Pinksterdag

6 juni 2022

Zomervakantie

18 juli  2022 t/m 28 augustus 2022

Overige vrije dagen

29 september 2021
3 december 2021
24 juni 2022
7 juli 2022
15 juli 2022

Voorschriften voor vakanties buiten de geplande vakanties

De laatste twee weken en de eerste twee weken van het schooljaar mag de school alleen toestemming geven voor een vakantie als door het werk van een van de ouder(s)/verzorger(s) niet in de gewone vakantie kan worden gepland.

Als een kind niet aanwezig is in één van deze weken, is de school verplicht dit te melden als ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar en bestaat de kans op een boete!