Herfstvakantie

17 oktober 2022 t/m 21 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari 2023 t/m 3 maart 2023

Rosenmontag

20 februari 2023

Goede vrijdag en 2e Paasdag

7 april 2023 en 10 april 2023

Meivakantie

24 april 2023 t/m 5 mei 2023

Hemelvaart

18 en 19 mei 2023

2e Pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

24 juli 2023 t/m 4 september 2023

Overige vrije dagen

Maandag 24 oktober 2022
Vrijdag 24 februari 2023
Vrijdag 23 juni 2023
Donderdag 13 juli 2023
Vrijdag 21 juli 2023

Feesten

Sintfuif: 1 december 2022
Kerstviering: 23 december 2022
Diploma-uitreiking: 17 juli 2023
Slotfeest bij Disco Bruins in Saasveld: 14 juli 2023

Voorschriften voor vakanties buiten de geplande vakanties

De laatste twee weken en de eerste twee weken van het schooljaar mag de school alleen toestemming geven voor een vakantie als door het werk van een van de ouder(s)/verzorger(s) niet in de gewone vakantie kan worden gepland.

Als een kind niet aanwezig is in één van deze weken, is de school verplicht dit te melden als ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar en bestaat de kans op een boete!