Herfstvakantie

21 oktober t/m 29 oktober 2023

Kerstvakantie

23 december t/m 7 januari 2024

Rosenmontag

12 februari 2024

Voorjaarsvakantie

17 februari t/m 25 februari 2024

Goede vrijdag en 2e Paasdag

29 maart  t/m 1 april 2024

Meivakantie

27 april t/m 12 mei 2024 (inclusief Hemelvaart)

2e Pinksterdag

20 mei 2024

Zomervakantie

20 juli t/m 1 september 2024

Overige vrije dagen

Vrijdag 20 oktober 2023
Maandag 4 maart 2024
Dinsdag 2 april 2024
Donderdag 11 juli 2024
Vrijdag 19 juli 2024

 

Voorschriften voor vakanties buiten de geplande vakanties

De laatste twee weken en de eerste twee weken van het schooljaar mag de school alleen toestemming geven voor een vakantie als door het werk van een van de ouder(s)/verzorger(s) niet in de gewone vakantie kan worden gepland.

Als een kind niet aanwezig is in één van deze weken, is de school verplicht dit te melden als ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar en bestaat de kans op een boete!