De schoolvakanties
Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober
Kerstvakantie 24 december t/m 4 januari
Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 22 februari 
Meivakantie 22 april t/m 3 mei
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus

Bijzondere vrije dagen                                                                                                   
Rosenmontag: 4 maart
Goede vrijdag: 19 april
Hemelvaart: 30 en 31 mei

2e Pinksterdag: 10 juni
Leerlingvrije dag: 12 juli

Studiedagen van het personeel (leerlingen zijn vrij)
Om de deskundigheid van het personeel te behouden en te verbeteren wordt door het team en de collega’s deelgenomen aan cursussen en studiedagen in het kader van her- en bijscholing. Een aantal studiedagen vallen onder schooltijd. De leerlingen hebben dan een vrije dag. 
De studiedagen zijn dit schooljaar op de volgende data:
30 november
5 maart 
4 juli
Voor leerlingen die individuele stage lopen op deze dagen: Stage gaat gewoon door!
 
Feestavonden
Sintfuif: 29 november
Carnaval op school: 28 februari
Slotfeest bij Disco Bruins in Saasveld: 11 juli