Bijzondere data schooljaar 2017-2018

De schoolvakanties

Herfstvakantie 23 oktober t/m 27 oktober
Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart
Meivakantie 30 april t/m 11 mei
Zomervakantie 23 juli t/m 31 augustus

Bijzondere vrije dagen                                                                                                   
Rosenmontag: 12 februari
Goede vrijdag: 30 maart
2e Paasdag: 2 april
2e Pinksterdag: 21 mei
Teamdag van het personeel: 22 juni
Leerlingvrije dag: 20 juli

Studiedagen van het personeel (leerlingen zijn vrij)
Om de deskundigheid van het personeel te behouden en te verbeteren wordt door het team en de collega’s deelgenomen aan cursussen en studiedagen in het kader van her- en bijscholing. Een aantal studiedagen vallen onder schooltijd. De leerlingen hebben dan een vrije dag. 
De studiedagen zijn dit schooljaar op de volgende data:
Maandag 2 oktober
Woensdag 1 november
Vrijdag 9 februari
Donderdag 29 maart
Dinsdag 10 juli
Van leerlingen die individuele stage lopen op deze dagen gaat de stage gewoon door!
 
Feestavonden
De feestavonden zijn van 19.00-10.00 uur.
Sintfuif: 30 november
Carnaval op school: 8 februari
Slotfeest bij Disco Bruins in Saasveld: 19 juli