Wij realiseren voor iedere leerling de meest passende werkplek of werkplekken. Dit kunnen plekken zijn in het vrije bedrijf, in voorzieningen die ondersteund worden door de gemeenten of op dagbestedingsplekken. Alle uitstroomplekken worden door ons “werk” genoemd ongeacht de betaling of bekostiging.
De overgang van school naar werk is een zorgvuldig proces dat we op maat vormgeven. Rond de leeftijd van 18 jaar start dit proces met een schoolverlaters-intakegesprek. Dit gesprek is met leerling, ouders en een schoolverlaterscoördinator. Het doel van het gesprek is samen te bepalen wat de wensen en mogelijkheden zijn m.b.t. de uitstroom. Het onderwijsprogramma wordt op dit doel afgestemd. Hierbij richten wij ons hoofdzakelijk op de gebieden werken en wonen.