Naast de onderdelen wonen, werken en burgerschap besteden we op ’t Korhoen aandacht aan het onderdeel vrije tijdsbesteding. Minimaal één keer per week staat het lesprogramma in het teken van de vrijetijdsbesteding. Door verschillende vormen van vrijetijdsbesteding aan te bieden hopen we dat leerlingen gerichter een keuzes kunnen maken wat betreft vrijetijdsbesteding. Leerlingen kunnen o.a. kiezen uit gymnastiek/sport, zwemmen, creatief, dans, muziek, toneel, vissen, film en fotografie.

Bewegingsonderwijs/gymnastiek
In de onderbouw en middenbouw krijgen alle leerlingen twee keer in de week bewegingsonderwijs dat wordt verzorgd door de vakleerkracht en/of de groepsleerkracht. In verband met stages kan het aantal gymlessen voor de bovenbouwleerlingen variëren. Voor de gymnastieklessen hebben de leerlingen gymkleding nodig (T-shirt en broek). Ook zijn gymschoenen wenselijk, omdat besmetting via de vloer niet ondenkbaar is. Na de gymlessen is het gebruikelijk dat de leerlingen gaan douchen.
Heeft uw zoon/dochter/pupil fysieke klachten of kan hij of zij niet douchen , dan is het wenselijk om deze op te nemen met de groepsleiding om te overleggen of een aangepast programma noodzakelijk is.

Zwemmen
Voor de onderbouw leerlingen staat ook wekelijks zwemmen in het Twentebad op het programma.
Het vervoer naar het zwembad gebeurt per bus of per fiets. De leerlingen bij wie bekend is, dat zij last kunnen hebben van epileptische aanvallen, zijn vanuit veiligheidsoverweging verplicht een badmuts te dragen. Mocht de schoolleiding wegens omstandigheden de veiligheid niet kunnen garanderen, zal er besloten worden om af te wijken van het lesrooster en wordt er niet gezwommen.

Muziek en bewegen
Muziek is een fantastisch middel om contact te maken, om een ingang te krijgen. Muziek geeft plezier en activeert. Tijdens (goed afgestemde) muzieklessen blijken leerlingen vaak meer te kunnen dan we dachten. Want muziek ontspant.
En dan gaat alles beter. Bovendien komt er in een muziekles van alles ‘terloops voorbij’: spraak-taal, ruimtelijke oriëntatie, bewegingsoefeningen, sociale vaardigheden enz..