Burgerschap wordt omschreven als: de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. ‘t Korhoen verstaat onder „volwaardig burgerschap‟: dat we de leerlingen opleiden en stimuleren om een actieve rol te vervullen binnen de maatschappelijke context. Hierbij besteden we aandacht aan:
Democratie: wat zijn mijn rechten en plichten als burger.
Participatie: wat kan ik doen om de samenleving te verbeteren.
Identiteit: wie ben ik en van welke maatschappelijke geleding maak ik deel uit.

In de missie/visie van onze school is al aangegeven dat we onze leerlingen voorbereiden op hun toekomst met daarbij een zo groot mogelijke deelname in de samenleving en volwaardig burgerschap. Binnen cluster 3 scholen is burgerschapsvorming eigenlijk al jaren een basisprincipe geweest.

Wij willen onze leerlingen een onderwijsprogramma aanbieden dat hen daarop voorbereidt (wonen, werken, vrije tijd). Delen van burgerschapsvorming zitten in de diverse vakken in meer praktische activiteiten in school en buiten de school. Burgerschapsvorming is verweven met veel vakgebieden en activiteiten binnen het totale programma.