Staking 15 maart 2019 
Op vrijdag 15 maart is VSO ’t Korhoen gesloten in verband met de landelijke stakingsdag in het onderwijs. Een groot deel van het team maak gebruik van hun stakingsrecht en dat
maakt dat we de leerlingen niet het onderwijs kunnen geven waar wij voor staan.
 
Thema-avond 8 april 2019
Op maandag 8 april organiseert VSO ’t Korhoen samen met de Ouderraad een thema-avond. Deze avond staat in het teken van stage, schoolverlaten, werk en inkomen. Tijdens
deze avond presenteert het stageteam het beleid van school rondom het stage en schoolverlaten. We gaan onder andere in op de competenties die nodig zijn om op een goede manier
op stage te kunnen, hoe wij als school de afstemming tussen school, leerling en ouders zien in het proces tot schoolverlating etc..
Anneke klein Hammink van de gemeente Hengelo vertelt alles over de wet en regelgeving rondom WLZ, Participatiewet, Wajong en beschut werk. Verder zal er aandacht zijn voor bewindvoering, mentorschap en curatorschap. Ook wordt er ingezoomd op de veranderingen die er zijn als een leerling 18 jaar wordt. Kortom een veelzijdige avond met belangrijke thematiek. Opgeven kan via info@korhoen.nl. De avond start om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. Locatie is VSO ’t Korhoen.