Jaarlijks nemen we een leerling-tevredenheidsonderzoek af. In dit onderzoek bevragen we de leerlingen op diverse schoolgerelateerde zaken:
Lesinhoud
Begeleiding en zorg
Cultuur binnen de school
Communicatie
POL/Stage/Arbeidstoeleiding
Het gebouw.

De resultaten van het onderzoek worden uiteraard besproken in de leerlingenraad. Daarnaast worden ze meegenomen in de kwaliteitscyclus van de school en delen ervan worden gedeeld met de onderwijsinspectie.