Binnen ’t Korhoen hebben we een leerlingenraad. Deze leerlingenraad bestaat uit klassenvertegenwoordigers vanuit alle groepen. 
De leerlingenraad vergadert vier keer per jaar. Voorafgaand aan de vergadering wordt de agenda binnen de groepen doorgesproken en de klassenvertegenwoordiger brengt de te bespreken punten vanuit de groep in, in de leerlingenraad. Naderhand worden de notulen besproken.
Op deze manier organiseren we een stuk burgerschap en medezeggenschap binnen de school. Daarnaast maken we de leerlingen op deze manier mede verantwoordelijk voor de ontwikkelingen binnen de school.