Meivakantie 2020
Gedurende de meivakantie worden er geen onderwijsactiviteiten georganiseerd. Dit geldt ook voor de noodopvang. 
 
Informatie over onze school, aanmelden nieuwe leerlingen en kennismakingsgesprekken
Ook in deze bijzondere omstandigheden kunt u uw kind aanmelden voor onze school. Uiteraard is het ook mogelijk om een gesprek aan te vragen. Wij zullen zorgen voor een
passende vorm zodat we ons houden aan RIVM richtlijnen. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Belinda Kamphuis (b.kamphuis@korhoen.nl).
 

Aangepaste openstelling
Onze school blijft gesloten tot 1 juni 2020. Het afstandsonderwijs gaat gewoon door en ook de noodopvang blijft beschikbaar. Wij zullen u tijdig informeren over de situatie na 1 juni. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Belinda Kamphuis (b.kamphuis@korhoen.nl).

Noodopvang
Het beleid van SOTOG met betrekking tot leerlingen in kwetsbare gezinssituaties leest u hier.